« Новини

Г-н Николай Хаджидончев, Председател на УС на БГФармА участва в Първа национална конференция "Заедно за повече здраве"

30 Октомври 2019

На 29.10.2019 г. в „София Хотел Балкан“ се проведе Първа национална конференция "Заедно за повече здраве", където взе участие г-н Николай Хаджидончев, Председател на УС на БГФармА.

В дебата, г-н Хаджидончев подчерта:

  • Необходимостта от равнопоставен достъп до здравни услуги на всички български граждани, независимо от вида на тяхното заболяване;
  • Изравняване несъответствията във финансовия достъп до иновации в диагностика и лекарствена терапия, както за онкологични, така и за социалнозначими заболявания, чрез прогенерична политика;
  • Необходимостта от политически консенсус за изработване на дългосрочна стратегия, постигаща равен достъп до диагностика и съвременно лечение на всички заболявания за българските граждани.

Първата крачка за това е електронното здравеопазване, което е в основата на контрола и проследяване, както на резултата от терапията, така и на разходите от обществените фондове.