« Новини - архив

Фармацевтичната индустрия приветства ангажимента, който Европейската комисия пое за създаване на устойчив и конкурентен пазар за биологични продукти с изтекъл патент

07 Октомври 2015

Европейската фармацевтична индустрия, представлявана от Европейската генерична и биоподобна асоциация (EGA), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и Европейската асоциация за био индустрии (EuropaBio) приветства инициативата, поета от страна на Генералната дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия да бъде домакин на събитие, във връзка с достъпа до биоподобни лекарства в Европа, което се проведе в Брюксел на 6 октомври 2015 г.

Семинарът за достъпа до биоподобни продукти събра заинтересованите страни в областта на здравеопазването, за да споделят своите разбирания, перспективи и опит относно биоподобните лекарства, в следствие на завършека на инициативата за корпоративна социална отговорност във фармацевтичния сектор, продължила от 2011 г. дo 2014 г. В допълнение, IMS Health представиха предварителните резултати от нов доклад за „Влиянието на биоподобните лекарства за конкуренцията на пазара“.

Фармацевтичната индустрия вярва, че този форум ще повиши нивото на разбиране за ползите от конкуренцията на биоподобните лекарства. Към настоящия момент биоподобните лекарства представляват малък, но нарастващ пазар в ЕС, но също така носят значителен потенциал, да увеличат достъпа до висококачествени лекарства за пациенти, допринасят за устойчивостта на системите за здравеопазване и освобождават ресурси за иновативни лекарства. Ефективната биоподобна конкуренция е част от разрешаването на проблемите с по-ниските разходи за здравеопазване и осигуряване на лечение за по-голям брой пациенти.

Ако Европа успее да установи устойчива пазарна рамка, която да стимулира биоподобната конкуренция, пациентите, доставчиците на здравни услуги и здравните фондове ще спечелят от увеличения избор от налични лечения и достъп от страна на пациентите до съществуващи и нови терапии, което ще помогне на правителствата да управляват по-ефективно бюджетите си.

____________________________________________________________________________________________

БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.