« Новини - архив

Европейската комисия предлага освобождаване от действието на Сертификата за допълнителна защита за стимулиране на фармацевтичното производство в Европа, предназначено за трети страни

29 Октомври 2015

На 28.10.2015 г. Европейската комисия стартира новата „Стратегия за единен пазар за Европа – Анализ и представяне на доказателства“. Европейската генерична и биоподобна асоциация (EGA), чийто член е Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) приветства стратегията на Комисията, която включва предложение за освобождаване на  производството на лекарства по време на периода на Сертификата за допълнителна защита (СДЗ) в Европа, които са предназначени за износ в трети страни.

Освобождаването е от съществено значение за увеличаване на производството и научноизследователската и развойната дейност в Европа, създаване на висококвалифицирани работни места във фармацевтичния сектор и стимулиране на икономическия растеж в ЕС. Съгласно настоящото законодателство от производителите се изисква да изнасят производството, за да доставят продукти в държави без СДЗ или такива, в които СДЗ изтича по-рано отколкото в Европа, както и да стимулират конкуренцията след изтичането на СДЗ в Европа.

„Европейската промишленост за генерични и биоподобни лекарства е на прага на създаването на много нови работни места, като по този начин ще продължи да разширява достъпа до висококачествени лекарства за пациентите. Европа трябва бързо да въведе целево освобождаване от действието  на СДЗ, за да се възползва от тази невероятна възможност за стимулиране на фармацевтичното производство в ЕС“, заяви Генералният директор на ЕГА, Ейдриан ван ден Ховен, след публичното стартирането на стратегията от ЕК.

_____________________________________________________________________________________________

БГФармА е асоциация – член на ЕГА, която обединява и представлява европейската генерична и биоподобна фармацевтична индустрия в България.

ЕГА е официален представител на европейските производители на генерични и биоподобни лекарства в Брюксел.

Двете асоциации (българската и европейската) се стремят към развитие на регулаторна и пазарна среда, в полза на навременното осигуряване на висококачествени и достъпни лекарства за всички нуждаещи се пациенти.