« Новини - архив

Докладът „Бегъл поглед към здравето“ подчертава обществената стойност на генеричните, биоподобните лекарства и тези с добавена стойност

27 Ноември 2018

Докладът „Бегъл поглед към здравето“ [Health at a Glance: Europe 2018 ] на Европейската комисия и ОИСР препоръчва по-нататъшно използване на генерични и биоподобни лекарства, за да се преодолеят допълнително разточителните разходи в системите на здравеопазването. Приемането на генерични и биоподобни лекарства се различава значително в отделните страни, въпреки възможностите за лечение на повече пациенти и подобряване на устойчивостта на бюджетите за здравеопазване. Необходими са повече политики и стимули от страна на държавата и обществените фондове, за да се насърчи използването на генерични и биоподобни лекарства.

Друга скорошна публикация от Европейската комисия - „Неравенства в достъпа до здравеопазване – проучване на националните политики 2018“ [“Inequalities in access to healthcare - A study of national policies 2018”] подчертава, че повечето системи за здравеопазване трябва да подобрят равенството в достъпа до здравеопазване. От 2014 г. разходите за нови фармацевтични продукти, за новооткрити фармацевтични средства се повишиха поради вълна от нови лекарства в области като хепатит С и онкологията. [i],[ii].

Докато тези лечения носят надежда на пациентите, фармацевтичните бюджети се затрудняват да плащат за иновации на високи цени. Това доведе до краткосрочни мерки за ограничаване на разходите за фармацевтични продукти, които подкопават устойчивостта и предлагането на основни лекарства с изтекъл патент за големи групи пациенти. Това доведе до изтегляне преди всичко на основни лекарства и намаляване на конкуренцията в някои страни. [iii].

Адриан ван ден Ховен [Adrian van den Hoven], Генерален Директор на „Лекарства за Европа“, посочва: “Повишаването на по-добрия и по-справедлив достъп до лекарства трябва да бъде приоритет в Европа. Това изисква политики за прогенеричните и пробиоподобните лекарства, основаващи се на здравословна конкуренция. Намаляването на разходите за основни лекарства за огромни групи пациенти с цел заплащане на нови лекарства на високи цени е рецепта за по-лош достъп до лекарства за европейците.”


[i] Hello, $200B: Супер-скъпите нови лекарства срещу рак водят до увеличаване на разходите за лечение
https://www.fiercepharma.com/pharma/as-cancer-treatment-becomes-more-targeted-global-costs-are-heading-to-200b-report

[ii] IQVIA - Глобални онкологични тенденции за 2018 г. Иновации, разширяване и прекъсване;
https://www.iqvia.com/institute/reports/global-oncology-trends-2018

[iii] Лекарствата за Европа в списъка за недостига на лекарства
https://www.medicinesforeurope.com/docs/20170927%20-%20Medicine%20shortages%20-%20Reading%20list_final.pdf