« Новини

Доклад призовава за по-добра среда за повишаване на достъпа на пациентите до лекарства с добавена стойност

26 Февруари 2019

Обобщение

  • Нов доклад на IQVIA подчертава възможностите и предизвикателствата за повишаване на достъпа на пациентите до лекарства с добавена стойност в ЕС.
  • Вземането на решения от различни заинтересовани страни, включващи редица участници в здравеопазването е от ключово значение за насърчаването на непрекъснати и ориентирани към пациентите иновации за подобряване на системите на здравеопазването.

Нов доклад, публикуван на 26.02.2019 г., излага ясни препоръки (clear recommendations) за повишаване на достъпа до лекарства с добавена стойност в Европа. 

Докладът на IQVIA  (IQVIA report) посочва необходимите промени в процесите на здравеопазването – от определяне на регулаторни правила до политики на ценообразуване и реимбурсиране, които разглеждат ползите от добавената стойност въз основа на съобразено и ефективно използване на доказателства. Докладът също така подчертава значението на вземането на решения и сътрудничеството на различни заинтересовани страни, чрез позоваване на най-добрите примери в областта, като новата система на ценообразуване и реимбурсиране в Белгия. 

Докладът беше представен на Европейския парламент и заинтересованите страни в Брюксел на събитие, чийто домакин беше Лив Виеринк, член на Европейския парламент. Членовете на комисията от пациентската общност, групи лекари, представители на медицинските сестри, болнични фармацевти и платци обсъдиха перспективите за по-добър достъп до лекарства с добавена стойност за по-добро здраве. 

Докладът на IQVIA посочи възможностите за стимулиране на развитието на непрекъснати и ориентирани към пациентите иновации. Тези прагматични препоръки, базирани на реални примери в Европа, показват, че съществуват ясни възможности за оценяване на непрекъснатите иновации, така че те да достигнат до нуждаещите се пациенти. 

В речта си по време на събитието Арун Нараян, председател на Групата за лекарства с добавена стойност, каза: „Нашите здравни системи трябва да се възползват от възможността да подобрят достъпа на пациентите до непрекъснат процес на иновации. Днес ние чухме гласа на здравната общност за необходимостта от лекарства с добавена стойност и ключовите приоритети за подобряване на настоящата среда. Насърчаваме правителствата да признаят необходимостта от лекарства с добавена стойност и да сравнят положителните примери, цитирани в доклада на IQVIA, за подобряване на резултатите за пациентите.“