« Новини - архив

БГФармА представи ролята на генеричните медикаменти на национална среща на НПО

18 Март 2010

На 12 май 2010 г., в Интер Експо Център, по време на изложението Булмедика/Булдентал, се проведе първата Национална среща на пациентските организации от мрежата на Национална пациентска организация (НПО).

В срещата взеха участие представители на пациентски организации от почти всички областни градове на България, представители на Министерство на здравеопазването и Агенцията „Медицински одит”, на НЗОК, асоциациите на фармацевтичните производители: Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), лекари и пациенти.

Росен Казаков, изпълнителен директор на БГФармА представи ролята на генеричните лекарства в здравеопазването. Генеричните лекарствени продукти имат едно и също качество, ефикасност и безопасност с оригиналните продуктии отговарят на едни и същи изисквания при регистрация от страна на Изпълнителната агенция по лекарствата. От производителите на генерични медикаменти се изискват същите документи и химико-аналитични анализи, както и от производителите на оригинални лекарства.

Освен това генеричните лекарства допринасят за намаляването на цените на фармацевтичния пазар и осигуряват спестявания за пациентите и обществените здравни фондове, които могат да бъдат използвани за финансирането на скъпостуващи лекарствени терапии.

Представено беше и решението на Съда на Европейските общности от 22 април 2010 г., според което „Обществените институции могат да предоставят на лекарите финансови облаги, за да стимулират предписването на по-достъпни лекарствени продукти”. Това решение дава зелена улица на здравните институции в държавите-членки на ЕС да мотивират материално специалистите по здравни грижи да предписват и отпускат по-достъпните генерични лекарства, като едновременно с това е доказано, че това не носи никакви рискове за пациентите и не представлява ограничаване на избора с търговска цел.

Представителите на пациентските организации получиха информация за положителния опит в повечето страни от ЕС, в които здравните институции провеждат различни кампании за предоставяне на актуална информация на лекарите, фармацевтите и пациентите относно социално-икономическите ползи от генеричните лекарства.  БГФармА подчертава колко важно е и в България да се въведе съгласувана политика в здравеопазването за стимулиране на пациентите, лекарите и фармацевтите да използват генерични лекарства с цел да се гарантира достъпността и устойчивостта на здравеопазването.

Презентацията на БГФармА вижте тук