« Нашите членове

Търговско представителство „Сандоз д.д.“

Уеб сайт: http://www.sandoz.com

За контакти: Г-н Деян Лаковски, Ръководител представителство

Бизнес Парк София
Сграда 8Б, ет. 6
1766 София
Тел.: 02/970 47 47
Факс: 02/970 47 57

БГФармА издания
Абонамент за новини
Абонамент
Полезни препратки