« Нашите членове

Санофи – Авентис България ЕООД

Уеб сайт: http://www.sanofi.bg

Адрес: гр. София 1303, бул.“Александър Стамболийски“ №103, Офис сграда Sofia Tower, ет.8

Тел: +359 2 970 53 00

Факс: +359 2 970 53 33

БГФармА издания
Абонамент за новини
Абонамент
Pharma 4.0 - 29.03.2018
Полезни препратки